Racionalna primena antibiotika u lečenju akutnih infekcija ždrela

Zapaljenja sluznice gornjih respiratornih puteva predstavljaju najčešći uzrok javljanja pacijenta lekaru opšte medicine (35-40% svih pacijenata). Orofarinksna šupljina je, zahvaljujući dobro razvijenoj limfno-hematogenoj drenaži, u neposrednom odnosu sa koštanim šupljinama glave, ali i sa donjim aerodigestivnim putevima, predstavljajući često pogodnu sredinu za razvoj i širenje infekcije.

Po podacima Instituta za javno zdravlje Republike Srbije 46% dijagnostikovanih bolesti kod dece mlađe od 6 godina predstavljaju respiratorne infekcije, u uzrastu od 7 do 18 godina taj procenat je manji i iznosi 41%, a kod odraslih iznosi 17%.

Akutno zapaljenje sluznice ždrela

Podrazumeva zapaljenje sluznice farinksa koje nastaje kao posledica dejstva infektivnih, alergijskih ili hiperreaktivnih agenasa. Najčešći patogeni uzročnici su: Streptococcus pyogenes, Staphilococcus aureus i Beta-hemolitički streptokok, a kada je o virusima reč: virus influence i adenovirusi.

Prema kliničkom obliku patološko-anatomskih promena na sluznici, razlikujemo sledeće oblike: akutni kataralni faringitis, akutni gnojni faringitis i akutni ulcero-nekrotični faringitis.

Akutni kataralni faringitis

Predstavlja najčešći oblik akutnog  zapaljenja sluznice ždrela.  Lekar pregledom konstatuje  difuznu hiperemiju  i edem sluznice zadnjeg zida orofarinksa sa pojačanom seroznom salivacijom. Kliničkom slikom dominiraju opšti i lokalni znaci infekcije.  Opšti znaci infekcije  su povišena telesna temperatura, umor i smanjen apetit. Lokalni znaci su osećaj stranog tela u ždrelu, bol prilikom gutanja, hipersalivacija i kašalj.

U sklopu dijagnostičke procedure potrebno je uraditi analizu krvi: zapaljenske faktore, leukocite, CRP  i bris ždrela.

Značajan broj pacijenata sa akutnim zapaljenjem ždrela dobije antibiotsku terapiju od lekara. Pravilan izbor antibiotika podrazumeva da se kod  kataralne forme faringitisa  započne  amoksicilinom 50-90mg/kg/dan deset dana, a u slučaju alergije na penicilin makrolidima. Racionalna upotreba antibiotika ne podrazumeva nekorišćenje ili nepropisivanje antibiotka, već pravilan izbor antibiotika i njegovo pravilno doziranje  za određenu bolest prema svetskim vodičima imajući u vidu najčešće prouzrokovače infekcija. Važan je i odgovarajući vremenski period korišćenja antibiotika za određenu bolest.  Kada su kataralne forme upale ždrela u pitanju, dobre rezultate daju i lečenja pacijenata lokalnom terapijom – lozengama koje imaju analgetsko i antimikrobno dejstvo.

Trachisan sa pastilom

Lokalna upotreba antibiotika u obliku lozengi predstavlja bezbedan način lečenja upale ždrela.  Potreban je oprez kod pacijenata koji su alergični na neku od supstanci  leka, kod dece mlađe od 12 godina  ili u slučajevima da postoje rane u usnoj duplji ili ždrelu.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

 

Prof. dr Jovica Milovanović, Klinika za otorinolaringologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd