Efikasan tretman bola u grlu

Piše: prof. dr Jovica Milovanović, Klinika za otorinolaringologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd

       Većina akutnih infekcija gornjeg respiratornog trakta koje su najčešće izazvane  virusom influence ili adenovirusima  počinju kao infekcije ždrela i tonzila. U određenom broju slučajeva  na akutnu virusnu infekciju nadovezuje se bakterijska infekcija najčešće izazvana: Streptococcus ß haemolyticus gr. A, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphilococcus aureus i Moraxella catarrhalis. Najčešće je pored zapaljenja palatinalnih tonzila prisutna i inflamacija sva tri sprata ždrela. U ranom stadijumu bolesti prisutna je hiperemija tonzila, a daljim napredovanjem bolesti može doći do deskvamacije epitela i taloženja fibrina na tonzilama, pa čak i do nekroze tonzilarnog tkiva. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, orofaringoskopije i bakteriološkog nalaza i labarotorijskih pregleda. Bolest se obično razvija za nekoliko sati, a klinička slika zavisi od virulentnosti uzročnika, individualne imunološke otpornosti organizma i uzrasta pacijenta. Simptomi su: bol u grlu, otežano gutanje, povišena temperatura, bol u uvu, limfadenopatija na vratu, fetor ex ore i trizmus. Bol u grlu i otežano gutanje su dominantni simtomi na koje se pacijenti žale. Prilikom izbora terapije lekari uvek imaju u vidu ove simtome.

     Antibiotsku terapiju po Safordovom vodiču za antimikrobnu terapiju iz 2013. godine treba započeti amoksicillinom 50-90mg/kg/dan. Kod pacijenata alergičnih na peniciline terapiju treba započeti makrolidima. Terapija amoksicilinom trebalo bi da traje deset dana.

Racionalna upotreba antibiotika ne podrazumeva nekorišćenje ili neprepisivanje antibiotka, već pravilan izbor antibiotika i njegovo pravilno doziranje za određenu bolest prema svetskim vodičima, imajući u vidu najčešće prouzrokovače infekcija. Važan je i odgovarajući vremenski period korišćenja antibiotika za određenu bolest.

Efikasan tretman bola u grlu postiže se Trachisanom, lekom koji sadrži kombinaciju aktivnih supstanci koje ispoljavaju analgetsko i antimikrobno dejstvo. Tirotricin – antibiotik koji se nalazi u lozengama Trachisana deluje isključivo lokalno, tako da nema merljivu resorpciju kroz sluznicu.  Zbog toga je lokalna upotreba antibiotika u obliku lozengi bezbedan način lečenja upale ždrela.  Potreban je oprez kod pacijenata koji su alergični na neku od supstanci  leka, kod dece mlađe od 12 godina ili ukoliko postoje rane u usnoj duplji ili ždrelu.

Trachisan sa pastilom

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.